Đào tạo liên tục

Chương trình đào tạo liên tục tại trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên môn đáp ứng nho nhu cầu học tập và nâng cao trình độ kỹ năng kiến thức cho học viên. Qua đó, học viên sẽ nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân