Giảng viên khoa

Giảng viên khoa của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch bao gồm những thầy/ cô có trình độ chuyên môn và học vị cao. Đem đến cho sinh viên một môi trường học tập đạt được kết quả kiến thức cao