Ký biên bản ghi nhớ xây dựng cơ sở Nha Khoa Học Đường

Vào ngày 27/09/2017, tại Trường Tiểu học Trưng Trắc (địa chỉ 160 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11), Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch do PGS.TS Ngô Minh Xuân chức vụ Hiệu Trưởng làm đại diện và Trường Tiểu học Trưng Trắc do Ông Phan Văn Trí chức vụ Hiệu Trưởng làm đại diện đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng cơ sở Nha học đường làm cơ sở thực hành cho Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch PGS.TS. Ngô Minh Xuân và Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc trao nhau Biên bản ghi nhớ đã ký kết

Với thỏa thuận này một cơ sở thực hành Nha học đường tiêu chuẩn sẽ được thiết lập tại một phòng có diện tích 42 m2 nằm trong Trường Tiểu học Trưng Trắc Quận 11 với 3 ghế điều trị nha khoa, trang bị đầy đủ các phương tiện để chăm sóc sức khỏe răng miệng cho các em học sinh và các thiết bị giảng dạy thực hành Nha học đường cho nhiều đối tượng sinh viên khác nhau viên bao gồm Y đa khoa chính quy, Y đa khoa liên thông, Điều dưỡng và đặc biệt là cho các Sinh viên Răng Hàm Mặt.

Trường Tiểu học Trưng Trắc là một Trường điểm của Quận 11 có thành tích nổi bật trong chăm lo sức khỏe của học sinh với bếp ăn theo “Mô hình mẫu bếp ăn bán trú”, trong thời gian tới khi phòng Nha học đường tiêu chuẩn hình thành thì các em học sinh của Trường sẽ được chăm sóc răng miệng ở mức độ tốt nhất. Về phía Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, có được một cơ sở thực hành Nha học đường của Trường sẽ là điều rất thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo cho các đối tượng sinh viên.

Một số hình ảnh khác: