Lễ đón nhận Huân Chương Lao Động

Bộ môn Răng Hàm Mặt tham gia tiết mục văn nghiệp trong lễ đón nhận huân chương lao động của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch